Op de A.S. Talmaschool hebben we een aantal schakelklassen voor nieuwkomers. In deze klassen geven we een jaar (en bij uitzondering twee jaar) onderwijs aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar die recent vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen. Deze kinderen spreken onvoldoende Nederlands om het reguliere onderwijs te volgen.

For information in English please scroll down the page

In de schakelklas ligt de nadruk op het zo snel en goed mogelijk mondeling taalvaardig worden. De nadruk ligt dan ook bij de vakken Mondeling Nederlands, lezen en rekenen. Deze vaardigheden zijn nodig om na de schakelklas door te stromen naar een reguliere groep. De vorderingen van onze schakelklas leerlingen worden bijgehouden en gevolgd in het Leerlingvolgsysteem en voor elke leerling wordt een kindplan opgesteld, ook wel ontwikkelingsperspectief (OPP) genoemd.

Bij de start, na 13 weken, na 26 weken en bij uitstroom (na 40 weken) van de schakelklas eerste opvang worden de leerlingen getoetst. Op die manier kunnen we goed bijhouden en monitoren wat een leerling in één jaar geleerd heeft. Op grond van deze resultaten wordt gekeken in welke reguliere groep een leerling kan instromen.

De schakelklassen krijgen één keer in de week gymles. De oudere schakelleerlingen krijgen daarnaast ook zwemles. De oudste schakelklas gaat een hele week op werkweek samen met groep 8. De kinderen in de oudste schakelklas maken in februari een toets die naast het advies van de leerkracht, de keuze voor het Voortgezet Onderwijs bepaalt.

Uiteraard worden ouders en leerlingen begeleid in het maken van een goed passende keuze voor een school voor het Voortgezet Onderwijs.

Our school has languageclasses (*schakelklassen) in two different locations where expat pupils learn the Dutch language. The Dutch classes are for children between 6 and 12 years. Children under the age of 6, will start in a regular class for the age of 4 to 6 years. We aim to teach pupils the Dutch language successfully. Every class has approximately 15 pupils. They learn an average of 10 new words a day, 50 words a week. A test will follow after 10 weeks, to check if they will proceed to the next course.

Basically pupils attend our school for one year. After the program is completed, the pupil can go to a regular school nearby or continue the primary school education in one of our regular classes.
Besides teaching the Dutch language they also have primary school lessons such as Math, Reading, Reading comprehension and Spelling lessons. The children also participate in physical exercises such as Sports and Swimming. The main focus and time in the first year is on learning the new language. This means that the emphasis will be more on the Dutch language, than on the other primary school lessons. Sometimes this may cause some children to fall a little behind on some of the other fields. But usually children will catch up after they finish their courses in Dutch.