Informatie schakelklassen

De Talmaschool heeft schakelklassen voor nieuwkomers tussen 6 en 12 jaar oud, op twee locaties in Rotterdam. Ons doel is leerlingen binnen een jaar Nederlands te leren spreken, lezen en schrijven. Hierna stromen leerlingen uit naar een regulier basisschool.

Our school has language classes (*schakelklassen) in two different locations where expat students learn the Dutch language. The Dutch classes are for children between 6 and 12 years.

Leerlingzorg schakel

De school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel, wij geven hier in aan of onze school een passend leeraanbod kan geven aan uw zoon of dochter al dan  niet met extra ondersteuning.

The school has a school support profile, we indicate here wether our school can provide an appropriate learning offer to your son or daughter with of without extra support.

Groepsleerkrachten

Hier vindt u onze taalspecialisten van de schakelklassen.

These are our *schakelklassen teachers.

Jaarkalender

In de jaarkalender vindt u alle informatie over het lesprogramma en activiteiten van de schakelklassen.

The school calender provides more information about the language program and activities of the *schakelklassen.

Locaties schakelklassen

Locatie in Rotterdam – Oude Noorden

Locatie in Rotterdam – Ommoord

Inschrijfprocedure

Om een leerling aan te melden voor de schakel klas kunt u contact opnemen met Albertine Verdouw of Janine van Aalst.

For the enrollment of a student for *schakelklassen please contact Albertine Verdouw or Janine van Aalst.

Schoolgids

Onze schoolgids geeft achtergrond informatie over het onderwijs in de schakelklassen.

The school guide provides extra information of the educationprogram of the *schakelklassen.