Resultaten van ons onderwijs

Gemiddelde Cito-score eindtoets gr. 8 2013-2014: 530,7
Gemiddelde Cito-score eindtoets gr. 8 2014-2015: 531,4.
Gemiddelde Cito-score eindtoets gr. 8 2015-2016: 531
Gemiddelde Cito-score eindtoets gr. 8 2016-2017: 526,4
Gemiddelde Cito-score eindtoets gr 8. 2017-2018: 531,9

De score van de schooljaren voorafgaand aan 2016-2017 tonen aan dat het effect van de A.S. Talmaschool zeer groot is. Schooljaar 2016-2017 heeft een cumulatie van verschillende factoren ervoor gezorgd dat een score volgens het (gecorrigeerd) landelijk gemiddelde niet gerealiseerd is. De A.S. Talmaschool heeft, door goed te meten en te volgen, al lang voor de eindtoets ingespeeld op de (verwachte) zwakke score. Een interventieprogramma heeft veel effect gehad voor de kinderen, maar geen score opgeleverd die het harde werken van onze collega’s weerspiegelt. Het voorgaande heeft geleid tot aanpassingen binnen de zorgstructuur om te voorkomen dat de eindopbrengsten in de toekomst opnieuw onder het landelijk gemiddelde uit zullen komen.

Dit jaar schooljaar, 2017-2018, hebben wij de norm voor onze schoolgroep gehaald. Onderdelen uit het eerder gevolgde interventieprogramma van Bazalt, zijn dit jaar ook toegepast. Hiernaast is er schoolbreed een verbeterslag ingezet op gebied van spelling en werkwoordspelling. De A.S Talmaschool volgt nu enkele jaren het ‘Leren Zichtbaar Maken’ traject van Bazalt. Door deze manier van werken toe te passen, krijgen leerlingen op actieve manier eigenaarschap bij hun leerproces. Zij hebben meer inzicht in waar ze naartoe moeten, waar ze nu staan en wat ze moeten doen om het doel te bereiken.

Hier zijn alle cijfers te vinden, met mogelijkheden tot vergelijken.