De school heeft voor alle leerlingen, 3 dagen in de week een docent beschikbaar voor de plusklas. Zij biedt verschillende leerlingen buiten de klas, de mogelijkheid om in de plusklas te werken aan specifieke doelen zoals: samenwerken, denken over denken en leren leren. In de plusklas wordt er vakoverstijgend gewerkt binnen allerlei thema’s.

Daarnaast krijgen de leerlingen verrijkingswerk op verschillende gebieden aangeboden. Dit werk wordt tijdens het zelfstandig werken in de eigen klas gemaakt. In de plusklas vindt de terugkoppeling en de instructie voor het nieuwe werk plaats.