Vanaf groep 3 naar groep 8 worden alle schoolvakken stap voor stap opgebouwd. Elke groep kent zijn doelen voor het einde van het schooljaar. De methodes die we gebruiken werken toe naar deze einddoelen. Niet iedere leerling leert op dezelfde manier of in het zelfde tempo. In al onze lessen houden we daar rekening mee.

Op school differentiëren de leerkrachten binnen de les op drie niveaus. Er is een instructiegroep waarin leerlingen verlengde instructie krijgen, een basisgroep en een verdiepingsgroep waarin de leerlingen uitdagende oefenstof krijgen. We werken hierbij met het Actieve Directe Instructie Model. Indien nodig krijgen leerlingen een eigen leerlijn die los staat van de jaargroep. De leerlingen worden actief bij het leren betrokken door middel van coöperatieve werkvormen en het leren reflecteren op eigen werk. Ze leren eigen verantwoordelijkheid nemen voor taken in de groep. We stellen hoge verwachtingen aan ontwikkelingen en resultaten van leerlingen en school.

De groepen 3, 4, 7 en 8 krijgen drie keer in de week gymles. De groepen 5 en 6 gymmen twee keer in de week en zwemmen daarnaast één keer.

In groep 7 doen de kinderen in mei/juni de entreetoets. Aan het eind van groep 7 volgt een eerste voorlopig schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs.

In groep 8 wordt het theoretisch verkeersexamen afgenomen. De kinderen van groep 8 maken in april de cito eindtoets. Groep 8 gaat een hele week op werkweek en groep 8 is natuurlijk ook de groep waarin de keuze voor het Voortgezet Onderwijs wordt gemaakt. Uiteraard worden ouders en leerlingen begeleid in het maken van een goed passende keuze voor een school voor het Voortgezet Onderwijs.