Wij bieden voor- en vroegschoolse educatie. Dit houdt in dat wij onderwijs bieden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 6/7 jaar in de groepen 0, 1 en 2. Dit zorgt voor een stevige basis en een goede doorgaande lijn. Spelenderwijs worden de kinderen in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. Er wordt thematisch en planmatig gewerkt aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hiervoor gebruiken wij o.a. het  taal- en rekenprogramma van ‘Ik en Ko’, logo 3000, de mappen gecijferd- en fonemisch bewustzijn en De Vreedzame school.

Spelend leren staat centraal in de groepen 1 en 2.

Op een speelse manier wordt gewerkt aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid. We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode ‘Kijk’. We kunnen hiermee volgen hoe de ontwikkeling verloopt en aansluiten bij de behoeften van het kind.

De oudste kleuters gaan in principe aan het eind van het cursusjaar naar groep 3. Voor een enkele kleuters is het echter beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Wij beschikken over een protocol, wanneer verlenging ter sprake komt en bespreken dit met de ouders.