Wij bieden extra activiteiten aan in de vorm van een Atelier.  Dit aanbod is gebaseerd op een zelfontwikkelde leerlijn, die aansluit op de kerndoelen in het onderwijs en zullen per periode afwisselend zijn voor de leerlingen. Wij bieden vooral uitdagende activiteiten om ontwikkeling op het gebied van 21 eeuwse vaardigheden en wetenschap en techniek te stimuleren. Deze activiteiten worden gegeven door gekwalificeerde en vaktechnische docenten.