Doelen van het onderwijs

De overheid stelt de kerndoelen vast voor het basisonderwijs. De kerndoelen geven per vak aan wat een kind aan het eind van de basisschool moet kunnen en weten.

Groepsleerkrachten regulier onderwijs

Hier kunt u de groepsleerkrachten van het regulier onderwijs vinden.

Het jonge kind

Wij bieden voor- en vroegschoolse educatie. Dit houdt in dat wij onderwijs bieden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 6/7 jaar in de groepen 0, 1 en 2. Dit zorgt voor een stevige basis en een goede doorgaande lijn.

Het oudere kind

Vanaf groep 3 naar groep 8 worden alle schoolvakken stap voor stap opgebouwd. Elke groep kent zijn doelen voor het einde van het schooljaar. De methodes die we gebruiken werken toe naar deze einddoelen.

Huiswerkbeleid

Vanaf groep 4 wordt gestart met huiswerk.

Atelier

Wij bieden extra activiteiten aan in de vorm van een Atelier.  Dit aanbod is gebaseerd op een zelfontwikkelde leerlijn, die aansluit op de kerndoelen in het onderwijs en zullen per periode afwisselend zijn voor de leerlingen.

Traktatie beleid

Als kinderen jarig zijn trakteren zij vaak op school. Traktaties horen natuurlijk feestelijk en lekker te zijn. Op onze school trakteren wij Lekker Fit! Het motto daarbij is;  één is genoeg en klein is oké!

Jaarkalender Regulier

Uitstroom voortgezet onderwijs

Hier zijn alle cijfers en resultaten van ons onderwijs te vinden met mogelijkheden tot vergelijken.

Inschrijven

Wij vinden persoonlijk contact erg belangrijk. Indien u interesse heeft om uw zoon of dochter in te schrijven op onze school, wil ik u vragen contact op te nemen met een van de directieleden.
010 4136676