In principe is het basisonderwijs in Nederland kosteloos. De uitzondering wordt gevormd door activiteiten die niet door subsidie worden gedekt. Hiervoor dienen ouders op basis van vrijwilligheid een door de school vastgesteld bedrag te betalen.

De hoogte van het totale bedrag is € 40,00 per jaar. Van het schoolgeld wordt o.a. betaald:

  • feesten, musicals of andere evenementen
  • bezoek aan dierentuin, schouwburg, museum of concerten
  • traktaties met Sinterklaas, Kerstfeest, Pasen, sportdag etc.

Enquête onderzoek ouderbijdrage