Een school staat of valt met het samenwerken van ouders, kinderen en leerkrachten. Ouders vervullen een belangrijke taak. U bent het die de school kiest, uw kind verzorgt en verantwoordelijk is voor heel essentiële zaken als het op tijd naar bed brengen, op tijd op school zijn, etc. U bent het waar het kind met zijn verhalen over school terecht kan. Die interesse voor school is heel belangrijk. het stimuleert uw kind om zijn best te doen en goede prestaties te leveren. Daarom verwachten wij dat u de rapportavonden bezoekt en dat u bij vragen of problemen contact opneemt met de school.

Maar we verwachten tegenwoordig nog meer! Onze school beschikt over het predicaat
Ouderbetrokkenheid 3.0! Er is een werkgroep Ouderbetrokkenheid bestaande uit ouders en leerkrachten. Met elkaar dragen wij zorg voor het optimaliseren en actueel houden van de 10 criteria.

Hulp van ouders

Iedere klas heeft een klassenouder. De ouder helpt de leerkracht met het organiseren van buitenschoolse activiteiten en het betrekken van andere ouders hierbij. Wilt u ook uw steentje bijdragen meldt u zich dan bij de klassenouder van uw kind.

Als u echt wilt meepraten en meebeslissen over de school kunt u het beste deelnemen aan de medezeggenschapsraad.