Het programma Lekkerfit! richt zich vooral op scholen in Rotterdamse wijken waar overgewicht voorkomt.  Het programma wil zorgen dat gezond eet- en beweeggedrag weer vanzelfsprekend wordt.
Het project bestaat uit een mix van interventies, variërend van extra gymlessen, samenwerking met sportclubs, een fittest  en een lespakket. Belangrijk is de ‘gymleraar nieuwe stijl’, die deels door de gemeente wordt gesubsidieerd. Deze docent verzorgt de extra bewegingslessen en brengt kinderen in contact met sportclubs. Ook de ouders worden bij het project betrokken met verschillende voorlichtingsmogelijkheden, bijvoorbeeld over gezond eten of ontbijten.

LekkerFit! op onze school

  • Groep 1 en 2 volgen dagelijks het programma: Lekker Fit! kleuters
  • Groepen 3 t/m 8 hebben 3 beweegmoment per week
  • Kinderen krijgen een speciaal LekkerFit! rapport
  • Twee keer per jaar een fittest
  • Allerlei sportactiviteiten na schooltijd
  • LekkerFit! lessen in de klas
  • De school heeft een voedingscoach
  • Stimuleren van gezonde traktaties