Het Talmateam

Directie

Op de Talmaschool wordt de directie gevormd door de directeur en de adjunct-directeur.

Monique Pellikaan

directeur

Albertine Verdouw

adjunct - directeur

Ondersteuners

De directie wordt ondersteund door de administratief medewerker, die zorgt draagt voor de leerlingadministratie en de conciërge, die zorg draagt voor de facilitaire diensten binnen de school.

Gül Eskisagir

administratief medewerker

Erik van ’t Zelfden

conciërge

Intern begeleiders

Op onze school werken interne begeleiders (IB-ers) voor verschillende groepen en zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. De IB-er helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. De IB-er voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.

Anneke Pruijn

intern begeleider groep 0, 1, 2

Monique Vliegenthart

intern begeleider groep 6, 7, 8

Janine van Aalst

intern begeleider schakelklassen, woordenschatspecialist

Groepsleerkrachten

Onze groepsleerkrachten en onderwijsassistenten staan voor u klaar! Bent u benieuwd wie dat zijn?

Klik dan op groep 0 tot en met 8  of  schakel

Samenwerkingspartners

Op onze school werken we samen met een schoolmaatschappelijk werker, een logopedist en een kinderfysiotherapeut.

Shirley Bynoe

schoolmaatschappelijk werker