Directie

Op de Talmaschool wordt de directie gevormd door de directeur en de adjunct-directeur. De hoofdtaak van de directie bestaat uit het leidinggeven aan onderwijskundige, personele, financiële en organisatorische zaken en ontwikkelingen in de school. De directie is zodoende (eind)verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de school. De directeur is door het bestuur gemandateerd om namens het bevoegde gezag in een aantal zaken/gevallen als rechtspersoon op te treden en kan hierop ook worden aangesproken. Zo vertegenwoordigt hij bijvoorbeeld in de medezeggenschapsraad het standpunt/de mening van het bestuur. Wilt u uw kind laten inschrijven, heeft u vragen van algemene aard of klachten dan kunt u ten allen tijde bij de directie terecht.

Groepsleerkrachten

In alle groepen is de groepsleerkracht verantwoordelijk voor de aan hun zorg toevertrouwde kinderen. In een aantal groepen is gedurende één of twee dagen per week nog een andere leerkracht werkzaam. Dit komt omdat: De groepsleerkracht parttime werkt, compensatieverlof heeft of ziek is. In eerste instantie verlopen alle contacten over uw kind, zijn/haar vorderingen en ook klachten over de leerkracht en/of de gang van zaken in de groep rechtstreeks via de leerkracht van uw kind.

Intern Begeleiders

Op onze school werken interne Begeleiders voor verschillende groepen.
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het leerproces in de eigen groep. De Intern Begeleider coördineert namens het hele team de zorg voor de leerlingen.

Remedial-teachers

Remedial-teaching is een mooie term voor “extra hulp”. Kinderen die kleine problemen met leren en/of gedrag hebben, krijgen die extra hulp. Een remedial-teacher gaat dan met een kind aan het werk, dit gebeurt zoveel mogelijk in de klas.

Onderwijsassistenten

In de onderbouwgroepen worden de leerkrachten ondersteund door de onderwijsassistent. Deze collega assisteert in organisatie en uitvoering van lesactiviteiten de eigenlijke groepsleerkracht.

Ouderconsulenten

We hebben op school twee ouderconsulenten. Deze collega’s zorgen voor een goed contact met de ouders. Zij organiseren koffieochtenden waarbij opvoedkundige onderwerpen worden besproken. Ook geven zij oudercursussen gericht op het onderwijs wat uw kind geboden krijgt. Wanneer u vragen heeft over ouderactiviteiten en andere schoolzaken, dan kunt u terecht bij de ouderconsulent.

Administratief medewerkster

In het eerste kamertje aan de rechterkant bij de hoofdingang zit de administratief medewerkster. Zij draagt zorg voor de hele schooladministratie en neemt de telefoon aan.

Conciërge

Bij binnenkomst treft u onze conciërge. Hij draagt zorg voor de facilitaire diensten binnen de school.

Ondersteunend personeel

 • Monique Pellikaan

  directeur
 • Anneke Pruijn

  intern begeleider, groep 0-3
 • Monique Vliegenthart

  intern begeleider, groep 4-6
 • Sharon Slotboom

  intern begeleider, groep 7-8 en schakel
 • Albertine Verdouw

  Adjunct
 • Fatiha Mansour

  onderwijs-assistent onderbouw, medewerker ouder-betrokkenheid
 • Ayse Kemaldar

  onderwijs-assistent onderbouw, medewerker ouder-betrokkenheid
 • Gül Eskisagir

  administratief medewerker
 • Lucas Koolen

  concierge
 • Shirley Bynoe

  maatschappelijk werkster
 • Emine Kula

  vertrouwens-persoon
 • Irene van der Horst

  reken-coördinator
 • Anouk Hazeu

  gedrags-specialist, woordenschat-coördinator
 • Iris Boog

  gedrags-specialist
 • Janine van Aalst

  woordenschat-coördinator