Missie en visie

Onze school werkt vanuit onze 5 kernwaarden; samen, enthousiast, doelgericht, ontwikkeling en verantwoordelijkheid.

Het team

Wij stellen graag ons enthousiast gedreven,betrokken en pedagogisch goed uitgeruste team aan u voor.

Leerlingzorg

De school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel, wij geven hier in aan of onze school een passend leeraanbod kan geven aan uw zoon of dochter al dan  niet met extra ondersteuning.

De Vreedzame School

Als school zijn wij een democratische onderwijsinstelling waarin leerlingen een stem hebben, zich verantwoordelijk voelen en zich positief sociaal ontwikkelen.

Lekker Fit

Voor onze kinderen vinden wij een gezond eet- en beweegpatroon belangrijk. Samen met ouders stimuleren we dit gedrag.

Opleiden in de school

Onze school doet mee aan project genaamd Opleiden in de school. Dit project gaat ervan uit dat de Pabo student het meest leert in de klas. Vandaar dat wij ieder jaar stagiaires hebben.

Schoolgids 2020 – 2021

Lees in de schoolgids de informatie over het functioneren van onze school.