Wat is het weer fijn op school!

Bijzonder om te zien hoe flexibel kinderen zijn en hoe snel het went: naar school gaan in een anderhalvemetersamenleving. Fijn om te zien dat de meeste kinderen weer hun plekje in de klas weer gevonden hebben. En fantastisch voor onze leerkrachten om weer van dichtbij te mee te mogen maken hoe onze leerlingen genieten van school en hoeveel ze leren!


Zoals het er naar uit ziet, mogen vanaf 8 juni weer alle kinderen tegelijkertijd naar school komen. U wordt binnenkort, vanzelfsprekend, weer uitgebreid op de hoogte gebracht van hoe dat er in de praktijk uit zal gaan zien!

Voor nu wensen we iedereen een fijn Hemelvaartweekend en/of een gezellig Suikerfeest!