Toetsen en registraties

De Meesters- en Juffendag is tegelijkertijd ook een soort afsluiting van een drukke periode op de Talmaschool: de weken van de Cito-toetsen en de Kijk! registraties!
Onder schooltijd hing bij menige midden- en bovenbouw een bordje met: “Ssst! Wij maken een toets!” Na schooltijd waren vele leerkrachten ijverig bezig met het invoeren van de toetsresultaten en, in het geval van de kleuterjuffen, het registeren van de vooruitgang van onze jongste schoolgenoten.

Aanstaande woensdag vergaderen wij over de resultaten van al onze leerlingen. Vanaf 6 juli wordt u als ouders op de hoogte gebracht van de voortgang van uw eigen kind(eren), tijdens de Week van de Ouder-Kindgesprekken (een online-editie, dit keer!)