Ouderbijdrage

U ontvangt vandaag een kleurrijke brief omtrent de ouderbijdrage. Daarin staat vermeld hoe u de ouderbijdrage voor dit kalenderjaar kunt betalen. We benadrukken dat deze ouderbijdrage voor ons heel belangrijk is om te blijven bieden wat we nu doen. We hopen dat u allen de verantwoordelijkheid voelt om ook uw bijdrage te leveren. In de gang ziet u nogmaals hoe we uw geld besteden. Alvast hartelijk dank !