Met en van elkaar leren

Informatie over de studiedag van dinsdag 6 april

De Talmaschool wil de beste leerkrachten voor de klas. Als leerkrachten maken wij het verschil voor onze leerlingen, zowel didactisch als sociaal emotioneel. Daarom werken wij met wat er toedoet en wat werkt.
Vragen die wij ons als team regelmatig stellen zijn: hoe weten wij dat de ingezette interventies de juiste zijn? Welke keuzes maken we, didactisch gezien, om een wijziging door te voeren? Gebruiken we de kennis en ervaring van onze collega’s bij het vormgeven van het beste onderwijs?
Wat wij willen is: onze impact meten, meer evidenced informed werken.
Deze onderzoekende werkhouding helpt ons bij het analyseren van gegevens en het maken van didactische keuzes. Hierbij speelt met en van elkaar leren een belangrijke rol. Door het gesprek aan te gaan met onze collega’s en door collegiale consultaties in te zetten, leren we heel veel. Zo werken we dus aan onze professionalisering op een inspirerende manier.

Vanochtend hebben we ons weer verder verdiept in het Leren Zichtbaar Maken. Dit gebeurde tijdens een inspirerende bijeenkomst met Mathijs van Breukelen, van Bazalt. We zijn nu startklaar om met de technieken van Lesson Study aan de slag te gaan. Hierbij gaan we op een cyclische manier samenwerken. Door ons eigen onderwijs kritisch te onderzoeken kunnen we steeds beter les gaan geven.

In de middag is, onder begeleiding van de Intern Begeleiders, de halfjaarlijkse schoolbespreking uitgevoerd. Zo krijgen we samen inzicht in de behaalde resultaten, van onder andere de recent afgenomen Cito toetsen. Binnenkort krijgt u van de groepsleerkracht(en) van uw kind(eren) te horen wat de actiepunten zijn voor de komende periode. Wat kunnen de leerlingen, samen met u en hun leerkracht de komende periode gaan doen, zodat we het leerproces van uw kind versterken of nog meer uitdagen.