Informatieavond Schoolverlaters

Afgelopen maandag, 9 december, was er een informatieavond voor de groepen 7, 8 en schakel 5. Tijdens deze avond stond de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs centraal. Een belangrijke stap in het leven van de (aankomende) schoolverlaters.

De ouders en kinderen kregen informatie over de entreetoets in groep 7, de centrale eindtoets in groep 8, de aanmeldprocedure, het bezoeken van open dagen en de verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs.

Wij wensen alle kinderen en ouders heel veel succes bij de zoektocht naar een passende middelbare school. Als er nog vragen zijn dan kunt u altijd bij de leerkracht van uw kind terecht.