Iedereen weer naar school!

Vanaf 8 juni openen wij onze deuren weer voor gehele klassen. Fijn dat alle kinderen hun klasgenoten weer kunnen ontmoeten. Eerder werd er contact gelegd met elkaar door post achter te laten in de daarvoor zelfgemaakte wand-brievenbussen. Dat hoeft nu niet meer! Er kan weer samen worden gekletst, gespeeld, geleerd en samengewerkt.

De brievenbus is niet langer nodig!

We houden ons met zijn allen nog steeds aan de voorschriften van het RIVM, daarom mogen ouders ook nu helaas nog niet naar binnen. Door de onderbouw, de midden- bovenbouw en de schakellleerlingen op verschillende tijden te laten starten, beperken we de bewegingsactiviteit zoveel mogelijk. Ouders en verzorgers verlaten het plein direct na het brengen van de kinderen. In school houden we ons aan looproutes, vindt er extra schoonmaak plaats en wassen we geregeld onze handen.

Onze leerkrachten zijn klaar om aan de slag te gaan met de groep. We letten goed op hoe het met iedereen gaat. Daarnaast bieden we een gedifferentieerd lesaanbod zodat iedereen weer op zijn of haar niveau kan werken aan hun ontwikkeling.

Een vol schoolplein, als de onderbouw start!

Aangepaste lestijden:

Kleuterklassen en groep 3:
ma, di, do en vrij: 8:20u. – 14:20u.
woe: 8:20u. – 12:20u.

Groep 4 t/m 8:
ma, di, do en vrij: 8:30u. – 14:30u.
woe: 8:30u. – 12:30u.

Schakelklassen
ma, di, do en vrij: 8:40u. – 14:40u.
woe: 8:40u. – 12:40u.