De Talmaschool opende haar deuren

Afgelopen zaterdag was de tweede open dag van dit schooljaar. Een aantal nieuwe gezinnen wist de Talma te vinden en werd enthousiast bij het zien van het scholgebouw en bij het luisteren naar wat de Talma allemaal te bieden heeft.

Leuke activiteiten

We hebben dit schooljaar al een heleboel leuke activiteiten kunnen organiseren. Om dit te kunnen financieren vragen we een ouderbijdrage. Als u deze bijdrage nog niet betaald heeft, kunt u dit bij Gul betalen of overmaken naar ons rekeningnummer.

Een mooi oranje feest!

We hebben vandaag genoten van een hele gezellige dag waarin we de verjaardag van de Koning en die van de leerkrachten tegelijk hebben gevierd.

Rotterdampas

Zoals u weet bestaat de mogelijkheid om voor uzelf en uw kind de Rotterdampas aan te vragen. De meeste ouders hebben dit al gedaan.

Zomerschool

In de zomervakantie zal de Zomerschool weer van start gaan.. Kinderen kunnen dan gedurende twee weken “gewoon: naar school. In deze twee weken worden er leuke en bijzondere lessen gegeven.

Volgend schooljaar

Hoewel het nog ver weg lijkt zijn we al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. We zien dat ons leerlingenaantal groeit, dat is een positieve ontwikkeling.

Paasviering

Ook dit jaar hebben we weer een gezellig Paasfeest gehad. In de dagen voor Pasen hebben de leerlingen paasknutsels gemaakt. Op de balie bij meester (paashaas) Lucas stond een grote pot met chocolade eitjes.

Open ochtend en open dag

In de maand april organiseren we weer een open ochtend en ook een open dag. De open dag is op zaterdag 21 april en is bedoelt voor ouders die op zoek zijn naar een goede school voor hun kind.

Schoolplein

De gesprekken met de ontwerpers, de leerlingenraad en de leerkrachten over het nieuwe schoolplein zijn in volle gang. Iedereen is erg enthousiast en heeft veel zin om aan het nieuwe plein mee te werken.

Personeel

Door de griepgolf heeft de Talma de laatste weken te kampen gehad met ziekte onder de leerkrachten. We hebben steeds geprobeerd goede oplossingen te zoeken .

Oudervragenlijst

Tijdens de ouder-kind gesprekken heeft een groot aantal ouders de vragenlijst over sociale vaardigheid voor de school ingevuld. Hartelijk dank daarvoor.

Letterfeest M

  Vandaag, woensdag 17 mei, hadden wij een heus letterfeest! Dit keer vierden wij het feest voor de letter M. Sommige kinderen waren verkleed als Minnie Mouse of hadden hun Minion t-shirt aangetrokken.