Welkom op de A.S. Talmaschool!

De A.S. Talmaschool is een basisschool, gelegen in Rotterdam Crooswijk. Wij bieden onderwijs op maat, in een veilige en vreedzame leeromgeving. We hebben daarnaast een streekfunctie voor nieuwkomers in Nederland in de vorm van Schakelklassen. Met Quadratum bieden wij onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Regulier Onderwijs

De overheid stelt de kerndoelen vast voor het basisonderwijs. De kerndoelen geven per vak aan wat een kind aan het eind van de basisschool moet kunnen en weten. Vakken waarvoor kerndoelen gelden, zijn wettelijk verplicht... Lees verder

Schakelklas

Op de A.S. Talmaschool hebben we een aantal schakelklassen voor nieuwkomers. In deze klassen geven we een jaar (en bij uitzondering twee jaar) onderwijs aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar die recent vanuit het buitenland in Nederland ... Lees verder

Hoogbegaafden Onderwijs

In het schooljaar 2016-2017 is de A.S. Talmaschool van start gegaan met de Hoogbegaafden afdeling voor hoogbegaafde leerlingen vanaf groep 4 aan de locatie aan de Rusthoflaan.De kinderen van groep 1, 2 en 3 zijn van start gegaan op de locatie ... Lees verder

Actueel

Fijne vakantie!

Nieuws, Regulier onderwijs
Na een bevlogen schooljaar waarin we veel van en met elkaar geleerd hebben is de zomervakantie aangebroken. Een heerlijke tijd om uit te rusten en te genieten van je vrije tijd.

Vacature Middenbouw

Regulier onderwijs
Wij hebben die pracht-leerkracht voor de middenbouw nog niet gevonden, daarom willen we jullie vragen: zoeken jullie mee?! Laten we samen de verantwoordelijkheid voor onze fijne school delen.

Talmaschool wordt IKC Talma

Nieuws, Regulier onderwijs
Vanaf het nieuwe schooljaar is de Talmaschool een integraal kindcentrum. Peuterspeelzaal (Stichting GroeiBriljant), basisschool en buitenschoolse opvang (Kinderopvang Mundo) lopen dan naadloos in elkaar over.

Agenda

 • Eerste schooldag

  Regulier onderwijs, Schakelonderwijs
 • LekkerFit traktatie ouderkamer

  Regulier onderwijs, Schakelonderwijs
 • Info avond & IMC presentatie

  Regulier onderwijs, Schakelonderwijs
 • 1ste inloopochtend

  Regulier onderwijs, Schakelonderwijs
 • Week van de Autoloze-school-breng

  Regulier onderwijs, Schakelonderwijs