De school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel, wij geven hier in aan of onze school een passend leeraanbod kan geven aan uw zoon of dochter al dan  niet met extra ondersteuning.