Taal en Ouderbetrokkenheid

Afgelopen twaalf weken heeft Alsare bij ons op de Talmaschool een Taalvergrotingstraject verzorgd, in het kader van: Taal en Ouderbetrokkenheid. Vandaag kregen de trotse deelnemers hun certificaat uitgereikt.

Een deel van de trotse deelnemers!

De groep was een hechte en enthousiaste club moeders van niet-Nederlandse afkomst. Zij hebben grote stappen gezet op het gebied van taalvergroting en persoonlijke ontwikkeling.
Om goed te kunnen aansluiten bij ieders leerbehoeften, zijn er twee groepen samengesteld.
De startersgroep ging aan de slag met een eerste verkenning van de Nederlandse taal.
De andere groep werkte aan het verbeteren van de grammatica en het vergroten van de woordenschat.
Een onderdeel van de lessen was het bezoek van gastsprekers en een excursie naar de bibliotheek.
Van alle nieuwe vaardigheden werd verslag gedaan in het portfolio. Vandaag werd al het harde werken dus beloond met een mooi certificaat!

Mocht u geïnspireerd zijn geraakt en heeft u zelf ook interesse in zo’n fijne, praktische cursus: in het nieuwe schooljaar zal er weer een taalgroep starten!
Voor vragen en/of het aanmeldingsformulier kunt u terecht bij juf Ayse en juf Fatiha (Ouderbetrokkenheid)